202 Objecten

Reynaertspel Sint-Niklaas
BWMAP19_20100401_003
Reynaertspel Sint-Niklaas
Sint-Niklaas, Bibliotheca Wasiana

Reynaertspel 1992, flyer
BWMAP787_20110523_082
Reynaertspel 1992, flyer
Sint-Niklaas, Bibliotheca Wasiana

Uytroeyinge der bedelarye
ERF010511-065
Uytroeyinge der bedelarye
Waasmunster: O.C.M.W.-archief

Inkomsten en uitgaven godshuis
ERF010511-095
Inkomsten en uitgaven godshuis
Waasmunster: O.C.M.W.-archief

Aanbesteding arme weeskinderen
ERF010511-111
Aanbesteding arme weeskinderen
Waasmunster: O.C.M.W.-archief

Opschorting onderstand aan gezin
ERF010511-118
Opschorting onderstand aan gezin
Waasmunster: O.C.M.W.-archief

Bidprentje, Arens Carolus-Ludovicus
HKDKSP20131106_001
Bidprentje, Arens Carolus-Ludovicus
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Bidprentje, Arens Gillis-Frans 1814-1893
HKDKSP20131106_002
Bidprentje, Arens Gillis-Frans 1814-1893
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Bidprentje, Arens Maria-Ludovica
HKDKSP20131106_003
Bidprentje, Arens Maria-Ludovica
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Bidprentje, Arens Rosalia
HKDKSP20131106_004
Bidprentje, Arens Rosalia
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Bidprentje, Barbieur Omer
HKDKSP20131106_005
Bidprentje, Barbieur Omer
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Bidprentje, Beck Frans
HKDKSP20131106_006
Bidprentje, Beck Frans
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Bidprentje, Beck Joannes-Franciscus
HKDKSP20131106_007
Bidprentje, Beck Joannes-Franciscus
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Bidprentje, Beelaert Petrus-Alfons
HKDKSP20131106_008
Bidprentje, Beelaert Petrus-Alfons
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Bidprentje, Behiels Leopold
HKDKSP20131106_009
Bidprentje, Behiels Leopold
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Bidprentje, Bermijn Alfons Mgr.
HKDKSP20131106_010
Bidprentje, Bermijn Alfons Mgr.
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Volgende 36