1047 Objecten

Pastorij Sint-Pauwels
333-2112_IMG_1
Pastorij Sint-Pauwels
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1898
HDKSP20100110-001
Gemeenteschool 1898
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1903
HDKSP20100110-002
Gemeenteschool 1903
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1930
HDKSP20100110-003
Gemeenteschool 1930
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1919
HDKSP20100110-004
Gemeenteschool 1919
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1919
HDKSP20100110-005
Gemeenteschool 1919
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1922
HDKSP20100110-006
Gemeenteschool 1922
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1922
HDKSP20100110-007
Gemeenteschool 1922
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1931
HDKSP20100110-008
Gemeenteschool 1931
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1932
HDKSP20100110-009
Gemeenteschool 1932
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1937
HDKSP20100110-010
Gemeenteschool 1937
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1937
HDKSP20100110-011
Gemeenteschool 1937
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1938
HDKSP20100110-012
Gemeenteschool 1938
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1941
HDKSP20100110-013
Gemeenteschool 1941
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1945
HDKSP20100110-014
Gemeenteschool 1945
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1945
HDKSP20100110-015
Gemeenteschool 1945
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1944
HDKSP20100110-016
Gemeenteschool 1944
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1944
HDKSP20100110-017
Gemeenteschool 1944
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool personeel 1944
HDKSP20100110-018
Gemeenteschool personeel 1944
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1947
HDKSP20100110-019
Gemeenteschool 1947
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1947
HDKSP20100110-020
Gemeenteschool 1947
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1947
HDKSP20100110-021
Gemeenteschool 1947
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1947
HDKSP20100110-022
Gemeenteschool 1947
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1948
HDKSP20100110-023
Gemeenteschool 1948
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1948
HDKSP20100110-024
Gemeenteschool 1948
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1948
HDKSP20100110-025
Gemeenteschool 1948
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1950
HDKSP20100110-026
Gemeenteschool 1950
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1950
HDKSP20100110-027
Gemeenteschool 1950
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1950
HDKSP20100110-028
Gemeenteschool 1950
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1952
HDKSP20100110-029
Gemeenteschool 1952
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1952
HDKSP20100110-030
Gemeenteschool 1952
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1955
HDKSP20100110-031
Gemeenteschool 1955
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1956
HDKSP20100110-032
Gemeenteschool 1956
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1956
HDKSP20100110-033
Gemeenteschool 1956
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1956
HDKSP20100110-034
Gemeenteschool 1956
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Gemeenteschool 1956
HDKSP20100110-035
Gemeenteschool 1956
Sint-Pauwels, Heemkundige Kring De Kluize

Volgende 36