Scheldebrug, Temse/Bornem

Scheldebrug, Temse/Bornem

WAS001000045

Deze brug is de langste van België (365 meter). De Scheldebrug verbindt Temse en het Land van Waas (provincie Oost-Vlaanderen) met Bornem en Klein-Brabant (provincie Antwerpen). De eerste brug, ontworpen door Eifel en voltooid in 1870, werd gebouwd om de spoorwegverbinding Mechelen-Terneuzen mogelijk te maken. Tot stand gekomen in een tijd toen wagens en fietsen nog niet bestonden, was zij enkel toegankelijk voor spoorwegverkeer en voetgangers. Met een lengte van 343 m was zij destijds de langste brug van België. Tijdens Wereldoorlog I had zij schade opgelopen maar werd hersteld. In 1940 werd de brug om strategische redenen door Franse en Belgische genietroepen opgeblazen. De bouw van de nieuwe brug was één der projecten die nationaal voorrang kregen bij de naoorlogse wederopbouw. Bij de opstelling van de plannen vormde het al of niet voorzien van een tweede rijstrook een punt van discussie, evenals de bouw van een tweede brug ter hoogte van de Boelwerf. Uiteindelijk werd - onder druk van Temse - beslist enkel de vernietigde brug te herbouwen, met een dubbele rijstrook; daardoor werd gelijktijdig verkeer in beide richtingen mogelijk, een beslissing met een enorme draagwijdte. De eerste paalslaging vond plaats op 2/6/1949. Op 19/12/1955 werd de brug plechtig ingehuldigd door Koning Boudewijn en ingewijd door Mgr. Karel Calewaert, bisschop van Gent. Met haar 365 m is zij de langste brug van België. Zij omvat een spoor- en rijweg, met aan beide zijden een voet- en fietspad. De Scheldebrug heeft een ophaalbaar gedeelte, waarlangs schepen met een hoge opbouw Temse kunnen bereiken en verlaten. In april 1994 werd het beweegbaar gedeelte vervangen door een nieuwe rolbasculebrug; de plechtige heropening van de brug vond plaats op 29 april 1994. In 2008 werd er een tweede (moderne) brug naast gelegd zodat er nu twee rijstroken in elke richting beschikbaar zijn.
foto
Temse
1949