Bisschoppelijke Normaalschool St-Franciscus

Bisschoppelijke Normaalschool St-Franciscus

WAS001000119

Muziekzaal van de Bisschoppelijke Normaalschool aan de kasteelstraat. De school was gedurende generaties niet alleen een kweekschool voor onderwijzers. Ze was zowat de enige school in het bisdom Gent waar de kerkmuziek en in het bijzonder het orgelspel werd onderwezen. En dat van de 19de eeuw tot een heel stuk in de 20ste eeuw. Hieruit ontstond op termijn een zelfstandige koster-organistenschool die grote bloeiperioden heeft gekend, maar die rond de jaren '70 van de 20ste eeuw ten onder ging. Een snel veranderend kerkbeeld en de rationalisering van het onderwijs speelden hierbij een rol. Enkele bekende namen : Pierre Tinel (vader van Edgar), Jozef D'Hooghe, Ferdinand Van Durme, Raymond De Hovre, Frans D'Hooghe, Oscar Van Durme, Raoul Steppe, Arthur De Hovre, Karel De Sutter (vader van Ignace) en kanunnik Van Damme.

D'HOLLANDER JOS, De vorming van kerkorganisten in de 19de eeuw: de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, in : Orgelkunst, 2000/3
Sint-Niklaas