Loterij voor het goede doel

Loterij voor het goede doel

ERF010511-079

Onder de auspiciën van de lokale kerkelijke instelling, organiseren een aantal dames van de burgerij een tentoonstelling met o.a. kunstobjecten waarbij de opbrengst dienstig zal zijn voor de oprichting van een ‘Opvanghuis voor ouderen en zieken’. Mevrouw de barones De Neve (van de adellijke familie De Neve de Rode-d’Hanins – destijds woonachtig in de unieke burgerwoning opgetrokken in rococostijl aan de Kerkstraat 47, momenteel de enige beschermde burgerwoning van Wasmunster) was mede-organisator van deze expositie.
brief
Waasmunster
1841
loterij