• Omzendbrief van Minister van Justitie
Omzendbrief van Minister van Justitie
Omzendbrief van Minister van Justitie

Omzendbrief van Minister van Justitie

ERF010511-069

Schrijven van de Minister van Justitie aan de provinciegouverneurs,m.b.t. het aanzetten van de commissies van openbare onderstand, om van ambtswege onvermogende ouders regelmatig de raadplegingen voor zuigelingen te laten bijwonen waar zij zowel kledij als het nodige eetrantsoen kunnen verkrijgen.
brief
15 juli 1935
Armoede