Inrichting oud Marollenhuys als armen - en ziekenhuis

Inrichting oud Marollenhuys als armen - en ziekenhuis

ERF010511-108

Het bureel van Weldadigheid vraagt in zitting van 30 oktober 1839 om machtiging te bekomen tot het inrichten van het Marollenhuys als armen- en ziekenhuis, dit volgens de opgemaakte plannen voor de renovatiewerken. Er wordt hierbij ook machtiging gevraagd om de werken te laten uitvoeren door de gemeentewerklieden, onder toezicht van het bureel.
boek
Waasmunster
30 oktober 1839