Stedelijke Nijverheidsschool van Sint-Niklaas, begin twintigste eeuw

Stedelijke Nijverheidsschool van Sint-Niklaas, begin twintigste eeuw

ASN001000085

In 1887 werd in de schoot van de Academie voor Schone Kunsten een weefschool opgericht. Deze leerlingen van de weefklas hebben voor de gelegenheid hun zondagspak aangetrokken. Het weefonderwijs van de stedelijke nijverheidsschool stond vanaf het begin op een hoog peil. Tijdens het schooljaar 1890-1891 kregen enkele Sint-Niklase leerlingen zelfs een onderscheiding toegekend.

B. MOENSSENS, De stedelijke nijverheidsschool van Sint-Niklaas (1887-1980), in: Archivaria 7 (1996), p. 14-22.
foto
225 X 295