Personen, Aelbrecht, Van Kerckhove

Personen, Aelbrecht, Van Kerckhove

HKDKSP20110827_026

Van Kerckhove Leon, schoenmaker en tevens kerkbaljuw na de dood van Maes Louis, woonde op de Dries.
1950
, legaat, 2008