Personen, Thielens René

Personen, Thielens René

HKDKSP20110827_028

Thielens René (of Leon?), zoon van Raymond (huidevetter), woonde in de Gentstraat naast de schoolwegel en de gemeenteschool.
1950
, legaat, 2008