Oudste register van wettelijke passeringen van de heerlijkheid Eksaarde

Oudste register van wettelijke passeringen van de heerlijkheid Eksaarde

224

Dit is het oudste en ietwat geïsoleerde document uit het stadsarchief van Lokeren, waarvan de continue en grote reeksen pas starten omstreeks het einde van de zestiende eeuw. Dit register bevat de teksten van de akten van vrijwillige rechtspraak (voornamelijk verkopen of ruilingen van gronden, testamenten, volmachten en dergelijke), die officieel geregistreerd zijn of "verleden" door en voor de schepenbank van de heerlijkheid Eksaarde, tussen 1349 en 1360. Hoewel er in die tijd ook notarissen actief zijn, treedt de burgerlijke overheid van de lokaliteit (parochie) in onze streken tot aan het eind van het Ancien Regime in de overgrote meerderheid van de gevallen op als bekrachtiger van contracten en overeenkomsten tussen particulieren en particuliere instellingen of organisaties.
1349 tot 1360