• Zicht op de Durme vanop schip, 1970-2005
Zicht op de Durme vanop schip, 1970-2005
Zicht op de Durme vanop schip, 1970-2005

Zicht op de Durme vanop schip, 1970-2005

46

Durmezicht vanop een schip in de omgeving van Hamme. Datering onzeker, vermoedelijk jaren 1970 vermits de kade reeds opgehoogd werd (met dank aan Jo Lenart voor de datering). Toegevoegd is een foto van hetzelfde zicht in 2005.

Foto's verzameld in het kader van de masterthesis Ilke Werbrouck, Recente evoluties van het Durmelandschap (2005, Ugent).
foto
1950 tot 2005
Kinders, bruikleen