Bosschstraat, Beveren

Bosschstraat, Beveren

Beveren_PK_001_Boschstraat

Zicht op het einde van de Stationsstraat, hier nog Rue du bois of Boschstraat genoemd. Let vooral op de grote groep kijklustigen. U bemerkt achteraan de ‘bareel’ of de spoorwegovergang naar de Kruibekesteenweg. De aanleg van de Bosdamwijk in 1970 betekende het definitieve einde van de overweg en zo kwam er een fietsers- en voetgangerstunnel tussen de Stationsstraat en de Kruibekesteenweg enerzijds en een tweede tunnel voor autoverkeer op het einde van de Bosdamlaan anderzijds. Het gebouw links achter de spoorweg was ingericht als herberg en werd uitgebaat door de familie Cop. Het witgekalkte huis, onmiddellijk achter de bomen rechts, behoorde toe aan de familie Baeyens, die de uitbating van een café combineerde met de verhuur van rijtuigen en koetsen. De witgekalkte gevel rechts op de voorgrond is de boomkwekerij en de afspanning Het Keizershof, later nog uitgebaat als wasserij De Lelie. Het huis met enkele bouwlaag daar onmiddellijk voor, werd bewoond door Jan Van Nieulande.
postkaart
1910 tot 1920