Den Tip -  Beveren

Den Tip - Beveren

Beveren_PK_002_DENTIP

Den Tip - vandaag de hoek van de Bijlstraat en de Albert Panisstraat - vormde het begin van een heuse volkswijk waar verschillende cafés en verbruikerslokalen, zoals café Oud-België en een beetje verder Den Tivoli hun adres hadden. Deze levendige volksbuurt, aan de rand van de dorpskom, telde langs de zuidkant van de huidige Albert Panisstraat slechts enkele huizen. De naam Bijlstraat zou mogelijk afgeleid zijn van de bijzondere vorm van de straat. De huidige Albert Panisstraat, nu een drukke verbindingsbaan tussen Beveren en Sint-Niklaas (N70), lag er bij het maken van de foto nog zeer idyllisch en rustig bij. Let ook op de lange rij bomen die deze dreef markeerde.
postkaart
1900 tot 1930