WOI_01_25

WOI_01_25

WOI_1_25

Verordening van luitenant-generaal en Etappen-Inspecteur von Westarp op de reglementering van de binnenscheepvaart.
affiche
51 X 36
30 april 1915