Kapel O. L. Vrouw van de Vrede, Shondstraat

Kapel O. L. Vrouw van de Vrede, Shondstraat

HKDKSP20170510-053

Het interieur wordt goed onderhouden door Marianne De Wilde, maar toch moet zij regelmatig vaststellen ruiten worden stukgeslagen en schade wordt toegebracht aan deze bidplaats.
foto
2017
Patrick Maes, schenking, 2017