Kaart van Doeldorp

Kaart van Doeldorp

G51

Deze kaart van de dorpskern van Doel moet gedateerd worden na 1631: de omwalling van het zogenaamde Herenhuis is al op de kaart ingetekend. Deze kaart is zeker niet de oudste kaart van Doel. In 1627-1628 heeft Steven Jansens al een kaart van Doel getekend (zowel dorp als polder), die voor zover bekend niet bewaard is gebleven. Op de hier getoonde kaart springt het typische dambordpatroon van de straten meteen in het oog. Er staan slechts drie gebouwen aangegeven, nl. de kerk, de (vermoedelijke) pastorie en een 'magazijne' op de dijk. De kaart is gerestaureerd na waterschade en daardoor is veel kleurintensiteit verloren gegaan.
kaart
17de eeuw